Elav Mees ja Naine

Elav Mees ja Naine

VALIKUD

Videod Eesti keeles või tõlkega

Fiktsioon Mina ja Orjasüsteem

Dokumentaalfilm orjanduslikust maailmakorrast, mis käsitleb inimesi kui tööjõuressurssi ja igavikulisi võlgnikke kellele ei kuulu endale mitte midagi. Süsteem on kehtestanud igas riigis põhiseadusi ehk juriidilisi reegleid, mis oma olemuselt baseeruvad suurejoonelisel pettusel ja organiseeritud kuritegevusel. Kõikidele nendele reeglitele peavad alluma juriidilised kehad, ehk fiktsioon minad, kes eksisteerivad ainult paberkandjal ja süsteemi registrites küll aga ei kehti need reeglid luust ja lihasest inimeste peal juhul kui inimene ei anna selleks luba.Saagem teadlikumaks oma õigustest, julgegem seista oma õiguste eest ja ärgem loovutagem oma õigusi kurjategijatele. See suur ülemaailmne orjandusmudel eksisteerib ainult inimeste meeltes, mis baseerub teadmatusel ja hirmul.See info on nüüd teada ja seda enam kappi tagasi ei pane, nüüd ei ole muud kui tegutseda edasi üks kõigi ja kõik ühe eest!

====FILMI TÕLKE TEKST LUGEMISEKS====

Film: Fiktisoon Mina ja Orjandussüsteem

Filmi tekst. Script.

Filmis esitatud sisu ja valikud peavad filmitegijad infoks, mida oleks vaja juba koolis lastele tutuvstada. 

Seega kui sa näed oma nime tiitliga HR või PR (härra või proua) või nad kasutavad nime puhul SUURI TÄHTI, see põhineb tagasiulatuvalt Mereseadusel. 

“Seaduslik väljamõeldis” (legal fiction) on abstraktne termin et selgitada sellist ideed ja seda sama tähendab termin STRAWMAN. 

Võlanõudjate puhul (debt collectors) inimesed eeldavad, kui võlanõudja tuleb sinu juurde, et neil on reaalselt võimu. Ei ole. 

Videos näitab artiklit: Time to fight back to dept collectors. 

Neil ei ole mingit võimu. Neil on ainult see võim mida sa ise neile annad. 

90% või 99% kuritegudest mida täheldatakse kui kuritegusi, on tegelikult kutsutud ohvriteta kuriteoks. Nende puhul ei ole ohvreid. Ja kuritegu saab olla vaid siis kui on kahjusaaja. Oleme näinud et politseinikud on muutunud rohkem võla sissenõudjateks ja viivad läbi tegvusi nagu trahvid kiiruseületamise eest ja muid trahve. Ja selliseid asju, sest need on kerged märklauad. 

Kui sa ühel hetkel hoomat vahet seadusliku ja juriidiliselt õige vahel, ja lõpuks, mis see seaduslik väljamõeldis/fiktsioon ehk strawman on, siis hirm võlanõudjate, politsei ja võimukandjate ees, lihtsalt kaob. 

02:01 Suveräänne, Kõrgeim, Sõltumatu.

Strawman, Puuri olemus ja kuidas ellu jääda. 

Sõltumatus on omadus, mis on kõrgeim sõltumatu voli (supreme independent authority) oma lihast ja luust inimkeha või ala üle. 

Kui te elate Ühendkuningriigis, siis teid pannakse uskuma, et kuninganna on ainus valitseja. See on vale. Kuningannale antakse võim läbi kroonimise vande. Tema vanne oli siduv leping krooni ja selle riigi rahva vahel. See tähendab, et meie, inimesed, andsime talle tema valitseja staatuse. Ja nagu igaüks teab, sa ei saa ära anda midagi, mida sa ise ei oma. See tähendab, et iga üks meist on valitseja (sovereign, monarh). 

Meil kõigil on ülim sõltumatu võim (supreme independant authority) meie enda lihast ja luust inimkeha üle. 

Probleem on selles et oleme unustanud, et oleme võimsad. Me oleme unustanud et me kuulume ja oleme osa ühest kõige hämmastavast liigist, mis meie teadmiste  kohaselt, on iial eksisteerinud. 

Meedia on meile muutnud kinnisiideeks ja omakorda on meile kinnisideeks oma välimus ja see mida inimesed arvavad meist. Televiisor on kuningas. Nüüd on see muutmaks pidevaks vajaduseks, olla ühenduses oma sõpradega. Kõik põhineb hirmul. 

03:33 Hirm.

Hirm võla ees, hirm terrorismi ees, hirm halva tervise ees, hirm kliimamuutuste ees. See hoiab meid mõtlemas et vajame, et meie valitsus kaitseks ja valitseks meid. Kõikide selliste segajate juures pole ime, et enamik meist ei ole märganud  massivset pettust, mida meie riigid ja rahvused üle maailma on meie peal toime pannud. Aga nagu sa õpid, valitus on inimese loodud, ja inimese poolt loodu (creation of man) ei saa iial olla ülevam inimesest (can Never be Above Man). 

Nad alati vajavad sinu nõusolekut ja see on see milles sinu võim tegelikult peitub (your power really lies).

Teadmistega kaasneb alati võim. 

Võim mitte karta, võim võtta seisukoht üks kõik kelle vastu või iga ettevõtte vastu mis sind ähvardab, võim öelda EI.

On öeldud, et sa pead teadma, et sa oled puuris, enne kui sa saad põgeneda sellest puurist. 

Vaatame täpsemalt, kuidas sind on petetud ja kuidas. Sinu võimu on peidetud sinu eest. 

04:37 Sinu Strawman?

Kui sa pole kunagi kuulnud termineid “seaduslik väljamõeldis/fiktsioon” või “strawman”, siis see, mida sa kohe teada saad kõlab nii üllatavalt, et see ei saa olla kuidagi tõde. 

Kui ma ütleksin teile, et maskude maksmine, juhiloa saamine, auto registreesimine, trahvide maksmine ja kohtus käimine, on kõik VABATAHTLIKUD TEGEVUSED JA ET TEID ON PETETUD NENDEGA NÕUSTUMA. 

Mida te arvaksite? Kõik õigusaktid ja määrused on ka kõik vabatahtlikud. Sinu strawman on väljamõeldud fiktiivne juriidiline isik ja loodud sinu sünniga, läbi sinu sünnitunnistuse ja selle sünni registreerimise. 

Minu arusaam seaduslikust väljamõeldisest, millele viidatakse kui strawman. See kuidas mina seda seletan kui pean kõnesid, ma hoian selle väga-väga lihtsana, räägib videos – 

Jon perekonnast Witterick, Get Out of debt free.org lehe autor. 

Ja mida ma teen, ma võrdlen seda monopoli mänguga. Nüüd, monopoli mängus on sul väike mängunupp, mida liigutad mööda mängulauda. Nüüd, ma usn, et nad tegelikult annavad meile välja mõeldud kehastuse, mida me saame kas päriselt kasutada või mitte. Ja ma usun, et see on ja paljud ja paljud teised uurijad usuvad ka, et see on sinu nimi kas siis SUURTE TÄHTEDEGA või tiitliga nime ees (HR, PR – härra, proua lühend). 

Aga kui iga inimene on sündinud, mil iganes inimene sünnib, on olemas kaks olemust. Üks on Tõeline Olemus, mis on lihast ja luust inimene, räägib videos Sarah perekonnast Feely, ja teine on seaduslik väljamõeldis – fiktiivne olemus, mis ei ole midagi muud, kui tükk paberit – sünnitunnistus. 

Jällegi, meie petetakse uskuma, et need on üks ja sama, ja nii meid petetakse esindama seaduslikku fiktsiooni – väljamõeldist, strawman’i, seda sünnitunnistust. 

Seega kui inimesed saavad trahve ja selliseid asju, siis tehakse tehinguid tegelikult seadusliku väljamõeldisega, mitte eksisteeriva olemusega. Korporatiivne üksus, mida omavad korporatsioonid. 

Sul on igasugu läbikäimis bürokraatiaga, hea küll, nemad ei käi läbi sinuga.

Nad TEGELIKULT SUHTLEVAD SINU SEADUSLIKU VÄLJAMÕELDISE/FIKTSIOONIGA,

sest nad ei saa tegeleda lihast ja luust inimesega. Nad peavad tegelema teise samasuguse ettevõttega. 

07:05 Korporatsioon; Corp-oration (dead speak).

Kui hakkad lahti võtma sõnu, mida kasutame, kui hakkad vaatama nende sõnade algeid, ja hakkad päriselt vaatama, mida need sõnad reaalselt tähendavad, hakkad sa aimu saama mis toimub. 

Sõna “corporation” on väga spetsiifiline. Selles sõnas on “corp/laip” ja “oration/kõne”, siis see on surnu kõne. Seega ettevõte on midagi mis on surnud. See on miski, mis eksisteerib ainult seaduslikus raamistikus. Seda ei eksisteeri üheski teises struktuuris üldse. See muutb millekski läbi seaduslike mehhanismide ja seaduslike vahendite. 

Sisuliselt, kui sa sündisid ja olid liiga noor, et aru saada

SINU NIMEGA FIRMA LOODI LÄBI SINU SÜNNITUNNISTUSE. KUI SINU VANEMAD REGISTREERISID SINU SÜNNI SIIS NAD TEGELIKULT LÕID ETTEVÕTTE, JA ANDIS SELLE FIRMA OMANDISTAATUSE, JA SINU, ÜLE RIIGLE. SEE NIMI/VÄLJAMÕELDUD FIKTISOON ON KIRJUTATUD SUURTE TÄHTEDEGA.

SEE EI OLE SINA, VAID SINU NIMEL PÕHINEV JURIIIDLINE VÄLJAMÕELDIS.

On tähtis meele pidada, et teie vanemaid peteti ja neil polnud õrna aimugi, et see toimus. See on põhjus, miks riik saab võtta laspi nende peredelt, ja seda ei liigitata kui inimröövi. Nad omavad sinu last. 

Nad omavad ühte kümnendikku. Lapsevanemad kuna nad registreerisid lapse, on neil üheksa kümnendikku 9/10. Aga on ikka veel üks kümnendik kusagil ulpimas. Ja valitus on selle ühe kümnendiku 1/10 enda omaks tunnistanud. 

Seega kui laps… mul on olnud arutelu sotsiaaltöötajatega, mitmed vähemalt kolm sots.töötajat nüüd erinevatel puhkudel tulnud välja auditooriumi seast ja reaalselt öelnud mulle: 

“Sul on õigus selles, mida sa räägid. See on sellepärast, et me peame saama sünnitunnistuse 48 tunni jooksul peale lapse võtmist.”  

ja kui nad ei saa sünnitunnistust, siis nad peavad seda uuesti taotlema, et neil oleks võimalik saada sünnitunnistus. Nad peavad selle saama, sest see tõendab, kes see ori on, mis see ori on. 

Ja tegelikult juriidiliste terminite järgi, NEIL ON AINULT ÕIGUS SÜNNITUNNISTUSELE ja MITTE LAPSELE.  

Võtta laps eeldusel, et see laps on juriidiline isik, on vargus. Seega juriidilises mõttes on see inimrööv, kuid sots.töötajad saavad kasutada seaduslikku inimröövi, sest kõik on korras, nii kaua kui sellel on tempel “juriidiliselt korrektne” peal. See hõlmab sõda, genotsiidi… Jah, see on okei, see on juriidiliselt korreknte. 

Sama asi juhtub ka siis, kui registreerid oma autot. Saad tagasi dokumendi, kus öeldakse, et oled registreeritud valdaja ja mitte registreeritud omanik. 

Ilmselgelt oleme rääkinud laste registreerimisest,  ja teine asi mida registreerime, on meie sõidukid. Ja ilmselgletl mõlemit saab väidetavalt võtta ära, mingl ajahetkel mis on üsna huvitav. Et need kaks registreeritud asja on need asjad, mida saab ära võtta. 

Sa oled oma auto registreeritud valdaja. Sa ei ole omanik, nende silmis oled sa valdaja. Ja nüüd nad vaidlevad selle mõtte üle ja paljud inimesed vaidlevad selle mõtte üle aga on üsna lihtne rahustada maha see argument. Seega, hea küll, kui sa ei maksa makse auto pealt, siis nad tulevad ja võtavad auto ära. Nüüd, juriidilises maailmas võttes midagi kelletki ilma juriidilise õiguseta, on vargus. 

Õigussüsteem ei saa tegeleda inimestega. See saab tegeleda ainult paberitükkidega. Ainult common law/tavaõigus saab tegeleda inimestega. 

Seega teie sünniga nad lõid paberi, millel on teie nimi peal, SUURTE TÄHTEDEGA, täpselt nagu iga teine ettevõte. Seda tehakse et petta sind hiljem sinu elus mõtlema et sa oled see juriidiline olemus ja mitte sina. 

Kujuteldavad trahvid ja kulud on kehtestatud strawman’ile. Ja sina, mõeldes, et sa oledki see, maksad neid. 

See on nagu mantel, see seaduslik väljamõeldis. Niipea kui sa paned selle selga. Niipea kui ma kutsun sind seda mantlit selga panema, ja sa teed seda – nüüd nad saavad enda valdusse võtta selle mantli ja panna see vangi koos sinuga selle sees. Aga seni kui sa pole seda mantlit selga pannud, ei saa nad sulle midagi teha, sest saa ei ole see nimi. Sa arvad, et oled, sulle õpetatakse, et oled, aga sa ei ole. 

Pettus on läbiviidud manipuleerides sõnu ja keelt.  Vt. juriidilist sõnastikku. 

11:35 Legalese – tehniline keel dokumendis mida on raske arusaada või mõista. 

Minu jaoks on see juriidiline keel – see on lihtsalt mula, millest keegi tegelikult aru ei saa. Ja kuna mitte keegi ei saa sellest aru, siis mitte keegi ei pane seda iial kahtluse alla. Meil põhimõtteliselt on arutelu, et kõiki õpetatakse valesti aga kuna kõiki õpetatakse valesti, siis nad usuvad, et nii on õige. 

Juriidiline keel on täiesti eraldiseisev keel. See on täielik juriidiline mula, mis ei olegi tegelikult nii disainitud, et keegi sellest aru saaks, välja arvatud need, kes peaksid seda läbi viima. See on midagi mis on nii keeruline, et isegi politseiametnikud ei saa aru mida nad ütlevad. 

Mis on imeline on see, et nad loovad omaenda keele mida nimetatakse juriidiliseks keeleks (legalease). Ja sellel on täiesti erinev tõlkeviis kui inglise keelel. (Vt. “le.gal.ease” tähendust sõnaraamatust. 

Teate küll, meil peaks olema see arusaam, et oleme seaduse sees, ja siiski nad ise ei kasuta sama keelt kui meie. Lihtsaim viis on aru saada juriidilisest keelest, et on olemas (Law Dictionary) palju inglise keelseid sõnu mille on rohkem kui üks tähendus (näit. Person, Understand, Action, Party, Consideration) olenevalt sellest kellega sa räägid. 

Kui ma küsiksin sinult mis on isik, sa arvatavasti vastaksid et inimolend. Aga see on URI. Kui sa räägiksid kellegiga, kes on õigussüsteemis, näiteks politseiamentik, advokaat, kohtunik jne, neil on erinev sõnaraamat URI jaoks, ja isik võib tähendada ettevõtet või korporatsiooni, näiteks seaduslikku väljamõeldist. 

Kui sa ütled valet piisavalt tihti, saab sellest tõde või kindlasti tõe tajumine. Seega juriidiliselt see mula millest keegi aru ei saa peale nende kes päriselt mõtleb välja seda mula ja kes päriselt sügavuti saavad aru sellest. Isegi politseinikud või kõrgemad amentikud ei saa aru sellest või isegi kohtunikud seal juures. 

13:48 Sissetulekute maksud & Valitus

Maksud on arvatavasti parim viis, peale osalise reserv panganduse, on parim viis näljutada kogukonda, maksustamine. Ja see ei oleks nii kui maksud kulutataks reaalselt inimese peale ja maa peale. Aga kuna see nii ei ole saab sellest inimeste näljutamine. See on meid viinud tagasi korruptsiooni juurde. Ja kui maksud oleksid mõistlikud, meil oleks imeline tervise süsteem,  sõidaksime suurepärastel teedel, ja kõik mis alles jääb, ja kui kõik raha mis läks maksustamise jaoks, makstaks töö eest mille jaoks see peakski olema. 

Probleem, mille kohta on meil viiteid, selle mitte kasutamise kohta, on see et kui välja arvata pettus, SIIS AINULT VÕLG SAAB VÕTTA SINU VABADUSE. Ainus võlg mis saab panna sind vangi, on maksudest kõrvale hoidmine või maksupettus. Mis on päris tõsine tgelikult, sest sa võid ignoreerida nii paljusid krediitkaarte või laenu kui sa tahad ja sind ei või iial panna vani selle eest. Aga kui sa proovid ja ei maksa oma makse mõnda aega, neile väga meeldib sulle sellest teada anda. Naljakas on see et mei ei näe paljusid rahva esindusi nagu Amazoni või suuri korporatsioone mis ei maksa sinuga samu makse, vangis. Ehk nad peaksid olema seal. 

Sissetulekul põhinev maks UK-s algas 1799 aastal ajutise vahendina, et katta Napoleoni aja sõdade kulutusi. See on ikka veel ajutine maks tänapäevalgi, ja muutb kehtetuks igal aastal 5. aprillil ja seda klauslit peab uuendama igaaastasel rahandus eelnõul. (Draft clauses & explanatory note for finance bill 2015).

Sissetuleku maks lõpetati aastal 1816, aga pandi uuesti tööle aastal 1842 ja on jäänud siiamaani. 

SELLEPÄRAST ONGI INIMOLENDID AINSAD OLENDID PLANEEDIL, KES MAKSAVAD ET SIIN ELADA. 

Valitsus ei oma sinu töö tulemusena valminud kaupa.   Kui see nii oleks siis oleksid sa ori. Kuna nad ei oma kaupu, mis on sinu  töö tulemus, siis maksustamist saab defineerida kui vargust või veel täpsemalt, väljapressimist ja santažeerimist. 

ÜKSKI INIMENE EI SAA OMADA TEIST. SEEGA ÜKSKI INIMENE EI SAA OMADA TEISE INIMESE TÖÖ VILJU. 

Enamik inimesi vaidleksid vastu, et see on hädavajalik kurjus. Ja see on juriidiliselt õige sest, kuna valitsus ütleb, et see nii on. Kuidas muidu me maksaksime haiglate, politsei, teede eest jne. Kui enda raha kasutamine, et aidata head eesmärki on üllas,  siis kellegi teise raha võtmine on võimuga ähvardades – tülgastav. 

Siin on kiire võrdlus: 

Ma juhin ehitusfirmat ja ma koputan su uksele ja nõuan 10 000 naela, et ehitada juurdeehitus või muidu võtan kõik sinu asjad endale ja viskan sinu puuri. Põhimõtteliselt seda valitsus teeb kui nad maksustavad sind. Nad ütlevad sulle, et pakuvad sulle teenuseid ja kaitsevad sind. Aga kui sa ei maksa neile, siis täpselt nagu maffia, nemad on need, kes kasutavad jõudu, et saada sinult raha kätte. 

Probleem on selles, et enamus inimesi iial ei vaata selliseid situatsioone selle nurga alt, ja nii harva näevad pettust, mida kogu aeg meie silma ette manatakse.  

Suurt protsenti kõikidest maksudest, mida makstakse, kasutatakse sõjas, pankade kautsjonite maksmiseks ja et maksta ära rahvuslikku võlga (War, Bailing out banks, paying off national debt). On välja arvatud, et 47% kogu sinu sissetulekust kulutatakse maksudele (Income tax, Council Tax, VAT, Road Tax). Sa töötad 5  kuni 6 päeva nädalas ja saad jätta endale 54% enda palgast.  Siis pead maksma enda kodulaenu või üüri, kütte eest, elektri, vee, söögi, riiete eest. Ja see on ainult kõige põhilisem. 

Pole ime, et mõlemad vanemad peavad töötama ja pidevalt, erinevalt peredest alles 50 aastat tagasi. 

Sa oled ori ja sa oled metafoorilisest puuris täpselt nagu Neo, sa ei saa puudutada, maitsta ega tunda lõhna. 

Vangla, mis on loodud inimese teadvuses. Valitsus põhimõtteliselt peab inimfarme, ja söödavad sulle kujutlust vabadusest. 

Valitsus ei tee ise raha. Valituse peamine ülesanne on petta raha välja sinu taskust ja panna see endi äridesse, et nad saaksid edasi tegutseda sõdadega, pettusega ja inimfarmindusega seda kõike avalikult. 

Neil ei ole mingeid seaduslikke aluseid selleks, mida nad teevad. Nad võivad väita, et neil on juriidiliselt õige alus. Nüüd, juriidiline on täiesti teine asi üldse. 

SEE PÕHIMÕTTELISELT PÕHINEB LEPINGUL. ON VAJA TEHA NENDEGA LEPING