Elav Mees ja Naine

Elav Mees ja Naine

VALIKUD

Alusta tutvumisega siit

Lühidalt kolmest erinevast võimalusest

CLC, LLC ja enese ise vabaks deklareerimine.

Leiad nende kolme erinevused lühidalt omasõnadega tutvustused siit alt jutudest.

CLC - Common Law Court

Vabasõnaline clc tutvustus.

Tervitused! Olen elav mees iffi Soovin mõne lausega rääkida teemast nimeg Common Law Court.

Enne kui alustan, mainiksin selguse mõttes ära, et keegi ei maksa mulle selle eest, et seda infot ja teavet jagan siin veebilehel, nii et kasusaaja ma ei ole. 

Samuti ei ole ma koolitatud, ega tee koolitusi, vaid räägin nii palju kui ma ise ning mu kaaskondlased ise uurinud on ja kogenud oleme ning üksteistega jaganud omavahel teadmisi.

Teema millest siin juttu tuleb on tohutult suur ja lai, seega teen põgusa kiire ülevaate sellest.

Teemaks on Common Law Court ehk tavaõiguse kohus-mida nimetatakse ka teisisõnu maaseaduseks.

Maaseadus ehk tavaseadus on väga lihtne see põhineb, sellel, et sa ei tohi teha kellelegi kahju ega ka kahjustada tema vara. Vastasel juhul tuleb see temale korvata.

CLC asutati 2017 aastal Sotimaal Jhon Smith nimelise mehe poolt. Aluseks on võetud Magna Carta mis on Inglismaa kuninga John Maata l 1215 välja antud õigusakt, millega piirati Inglise monarhide absoluutset võimu. – see on ka praegu kõikide inimõiguste alus. CLC on hetkel 188 riigis.

Jhon S. oli omal mingi case, kus ta tundis, et ta õigused said riivata ja ta kutsus kokku 100 oma tuttavat ja sõpra. 

Loodi see selleks, et saaks tõeline õiglus olla siin maapeal. Samuti selleks, et pöörduda tahtlikult kuridegude ja pettuste/varguste vastu. Et oleks kohus, mis põhineks ausatel alustel.

Tavakohus loodi selleks, et pakkuda rahvale seaduslikku õiguskaitsevahendit, ja see on ainus seaduslik kohus, mis eksisteerib. Praegused seadusjärgsed kohtud on kõik registreeritud ettevõtted, nad ei anna õiglust ning neid juhitakse kasumi pärast.

Selleks, et kaitsta rahvast, elavaid mehi ja naisi pettuste eest korruptiivsete korporatsioonide ja riigiasutuste eest.

Kes on siis need korruptiivsed korporatsioonid? Nendeks on kõik riigid. Võtame antud hetkel vaatluse alla Eesti Vabariigi, mis on registreeritud USA äriregistrisse, omades sealset äriregistri koodi ehk DUNS

Need koodid loodi 1962 aastal selleks, et ärid/firmad saaksid omavahel äri ajada ka teiste riikidega ja sealsete äridega. Ühesõnaga Ettevõtted on kantud DUN & Bradstreet´i börsil DUNS_-numbriga( Data Universal Numbering System) rahvusvaheliseks tuvastamiseks, mis tuleneb 1917 aasta kauplemise seadusest.

Ühesõnaga saame teada, et "riik" ehk EV on teise riigi frantsiis ning toimib AS -ina

Kui me teeme avame selle registri siis näeme kes sinna registreeritud on, leiame sealt; PPA, EV, samuti Maksu ja Tolliameti, Kaitseministeerium, kõik eesti kohtud ja ka kõik eesti riiklikud asutused – sealhulgas omavalitsused ning vallavalitsused?

Nüüd tekib küsimus, et miks on meie riigile kuuluvad allasutused ja muidugi ka EV ise registreeritud võõra riigi äriregistrisse. Et kellele nad siis kuuluvad, kellele alluvad?

Skeem on väga peenelt üles ehitatud, niidid liiguvad juba Pätsi aja algusesse.

Riigid ei ole vabad liberaalselt toimivad ühendused, vaid on AS(aktsiaseltsid), äriettevõtted.

Kõik äriühingud tegutsevad kasumi eesmärgil teenida raha.

Igal äril on kohustus kirjutada põhikirjad,eeskirjad... ehk lihtsas keeles siis seadused, reeglid, mis ongi tegelikult iga firma sisesed reeglid ja seadused mida tuleb täita. Igas firmas on/võivad olla erinevad nagu ka riikides omad seadused.

Kui nüüd sirvida EV seadustikku, siis tuleb välja, et kõik seadused reeglid on kirjutatud ja seega kehtivad ainult kodanikele ja isikutele

Ja siin ongi üks väike ja peamisi konkse.

Mitte kuskil ei ole kirjas, et elav mees/naine. 

Aga mina ei ole isik ega kodanik, mina olen ju elav lihast ja luust naine/mees.

Lisaks on EV seadustes kirjas, et tavaseadus on põhiseaduse alus, mis tähendab, et tavaseadus on ülesem ning sealt on kirjas, et tavaseadus on kehtiv, kui ei ole tehtud sellekohast avaldust. (paragraaf 3, punkt 9 ja 10.). Oleme asja uurinud ja hetkel meile on teada, et seda avaldust tehtud ei ole.

Äriühingud alluvad mereseadusele, millest on tehtud ka 1917 aastal kauplemise seadus, millele põhineb tänapäevane riikidevaheline kaubandus ja antakse DUNS(Data Universal Numbering System) rahvusvaheliseks tuvastamiseks.

Samuti EV seadusandlus põhineb mereseadusel. Kuid mereseadus loodi algselt toimima ainult merel,kaubavahetamistel/ ärilistel eesmärkidel, laevade ja äride vahel, ainult sadamates, dokkides, mitte maapeal, kuid ka see toodi kavalalt maapeale üle.

Mitte ühegi elava naise/mehega ei saa teha äri ilma tema nõusolekuta, ei saa astuda lepingusse ilma elava nõusolekuta, mida kinnitatakse oma autogrammiga. 

Ehk mitte ükski fiktiivne äriühing ei saa nõuda teilt mitte midagi, ilma et te oleksite nõustunud ja seda kinnitanud oma autogramiga

AS Eesti Vabariik , kellel on rahva andmed, kohe sünni algusega teeb igast pojast igast tütrest, igast mehest ja naisest samanimelise fiktiivse SUURTE TRÜKITÄHTEDEGA SINU NIME EES JA PEREKONNANIME FIRMA, näiteks ANTS METS .

Lühikene kõrvale põige ajalukku; kõik teavad, mis toimus 40 aastatel koonduslaagrites aga kas teatakse ka seda, et aastatel 1945-1949 Nünbergi kohtu protsessis toimunud insitentidest. Seal tehti otsuseid palju, kuid üheks meie jaoks hetkel oluliseks otsuseks oli selline otsus, kus siis otsustati, et inimeste nummerdamine on aegumatu sõjakuritegu.

Ja mis teeb Eesti Vabariik , annab sulle numbrilise koodi ehk isikukoodi (ID), et igal sammul mis sa teed tunnistaksid ennast isikuks, justkui käiksid mingid alateadvuse mängud, et unustaksid, et oled lihast ja luust elav mehes/naine.

Sina- sina ei ole sinu EES JA PEREKONNANIMI Passis- sinust on tehtud suurte tähtedega firma.

Algselt ajaloos meil ei olnud perekonnanimesid, neid hakkasid mõisnikud meile panema, kuna oli vaja juba siis algust teha mingite registritega/nimekirjadega/kirikuraamatutega.

Paljud meist teavad ja on kuulnudgi ,et enne seda oli meil nimed nagu Mari Tooma talust Või Toomas Peetri poeg Metsa küla, Püha kihelkonnast. Ehk et meid kutsuti ainult eesnime pidi ja selguse mõttes lisati juurde need lõpud.

Nüüd jätkan peateemat. Mina olen lihast ja luust elav naine/mees, keda kutsustaks iffiks. Samuti peaksite olema ka teie, kuid kas olete? Arvan, et siiski vaid lähetastele ja neile kellega suhtlete füüsiliselt südamest südamesse. Mitte AS Eesti Vabariigi jaoks- nende jaoks olete surnud fiktiivne äriühingu nimed vaid.

Kuna teil on Eesti Vabariigi ID kaart ja pass, siis sellega kõik te olete ise vabatahtlikult registreerinud ennast Eesti Vabariigi alla ning tunnistanud ennast kodanikuks/isikuks. Te olete tunnistanud ennast AS Eesti Vabariigi nn. tööliseks, järelikult teile kehtivad kõik otsused, seadused jne. mis firma siseselt tehakse

Kõik seadused ja paragrahvid kõik on kirjutatud teile isikutele/kodanikele, kuskil ei mainita meest ega naist.

Samuti puudub nendel sõnadel_ isik ja kodanik pikem ajalugu, need on ka suht hilised sõnad- neil sõnadel puudub hing ehk nad ongi justkui surnud fiktiivsed tegelased ja nendega saab ajada äri ja teha toiminguid ilma nõusolekuta.

Aga see on ju tegelikult pettus mis tehakse, kõik mis tehakse salaja on pettus ja Pettus tühistab kõik seadused, kuid ainuke jama siin selles, et keegi ei tunnista avalikult, sest siis on kõigil kasusaajatel mäng läbi ja seetõttu vaikivalt nõustutakse. 

Samas saame nentida, et see süsteem on nii salakavalalt pikkamööda üles ehitatud, et kellelegi ei tekiks kahtluse ussi sisse.

Sest näiliselt on justkui jäetud sulle lepingute allkirjastamine/ nõusoleku andmine/ alla kirjutamine, milles on veel omakorda jänese urud.

Nüüd kus me teame, et pettus toimub ja teame selle pettuse ühte külge esialgu, siis CLC annabki teile õlekõrre, annab teile kätte tööriistad ja teadmised, kuidas ennast nii sügavast pettusest välja aidata, aga ta ei tee teie eest ära tegusid, neid peate te ise tegema.

Ehk et mitte ükski äriühing, kellel on DUNS nr ei saa teilt teie maid ega vara teilt ilma lepinguteta ära võtta- juhul kui te olete elavad mehed ja naised, mitte kodanikud või isikud.

Pange tähele kuidas koguaeg poliitikud, televisioon, ajakirjandus, ametnikud, politsei ja ka teie ise räägite- jutt käib koguaeg kodaniku ja isiku, inimesed ümber. Vahest harva mees või naine, mitte kunagi elav mees või elav naine. Vahel harva kas rahvas või põlisrahvas.

Jõudsime sõna põlisrahva juurde- seal on hunnik seadusi, mis kaitsevad põlisrahvast, kuid paraku AS Eesti Vabariigi jaoks Eestimaal ei ole põlisrahvast. 

Miks ei ole, sest keegi senini pole ennast määratlenud põlisrahvaks, meil puudub põlisrahva ühendus, mis tõendaks, et siin Eestimaal on alles veel elavad põliseestlased.

Puudub seni, kuni me pole AS Eest Vabariik ise selgeks teinud, et meid siin on , kuid selleks on vaja rahvast , et meid kuulda võetaks.

Selle jaoks on vaja tegusid on vaja saata pabereid, dokumente, mitte meile , vaid neile, sest sisemas me teame, et me oleme põlisrahvas.

Mida CLC annab sulle?

CLC annab sulle võimaluse deklareerida oma sünd Elavaks meheks/naiseks ja tõestuseks saad sertifikaadi, et sündisid elavalt ja oled endiselt elav mees/naine

Annab sulle võimaluse sinu fiktiivne/fiktsiooni nime ehk sinu nimi suurte trükitähtedega nimi nn. äriühing nt ANTS METS; JHON SMITH, et sa võtad selle fiktiivse äriühingu oma kätte, oma haldusesse ja toimetad selle äriühingu eest ise elava mehe/naisena ega anna luba kasutada seda ilma loata.

Saate müüa oma vara ja maad oma fiktsioonilt elavale sinule mehele/naisele. CLC lihtsalt tõendab seda, annab sertifikaadi.

Seal on veel toiminguid mis saab teha; näiteks ka surmatunnistused, autod, abielutunnistus, testament, oma ettevõte jne.

Võimalus on tellida sertifikaadid digitaalsel kujul või korralikus ümbristes paberkujul. 

LLC - Live Life Claim

Youtube's : Mark-kishon: Christopher annab korraliku ülevaate antud teemal (inglise keelne)

Ka Facebookis peaks leiduma tema grupp kus on saadaval palju erinevaid arutelusid sellel teemal.

Mina antud teemaga pole kursis ja allolev kokkuvõttev jutt on mehe poolt kes on selle teemaga rohkem kursis. Mina tema kontakte ei jaga.

● Minu jaoks oli ja on siiani oluline olla sõltumatu, sest juhti on vaja karjale. Ka need, kes kuuluvad päris eliiti, on sõltumatud.

Eelmise aasta septembri alguses vormistasin omale LLC ehk : Live-Life-Claim. Sellel on olemas postmark täisväärtusega, pitsatid (pöidlajäljendid), DNA näidis (kasutan juuksesalku selleks), dokumendifoto ja kaks tunnistajat oma autogrammide ja pitsatitega. Registreeritud on see tähtsaadetisena läbi postiteenuse ja teenuse kasutamisega loodud kood on ka LLC peal.

Selle aasta augusti alguses võtsin tagasi ka riigilt enda esindusõigused ja kindlustasin selle nõudega koos ka riigi poolt välja antud reisidokumendi ehk passi enda omandisse - kiri kohtuarstile. Kohtuarst on meie riigis kõige kõvema otsustusõigusega. Igasugused kantslerid on võimetud tema otsuste suhtes. Kohtuarsti amet määratakse mantlipärija põhimõttel ja seda ametit kannad surmani. Kohtuarst oma allkirja ja pitsatiga saab hetkega tunnistada hullumeelseks, elusaks, surnuks jne. Näiteks Kohus saab sind elusaks tunnistada ainult istungi ajaks.

● Terve elu on üks suur lõpmatu seoste kogumik ja kui kuskil seos katkeb, siis jääd ringiratast tammuma - on neid, kes arvavad ,et maa on kera ja on neid, kes arvavad, et maa on ketas. Mõlemad on 2D mõõtkavas ringid. Ja mõlemad on valitsejate ette söödetud psyop selleks, et teid ilusti aedikus sees hoida. Mida ma sellega nüüd öelda tahan? Kui ei leia analüüsiga seoseid ja õppeprotsess ei liigu edasi, siis ära tiksu ringiratast nämmutades selle kallal, väsitad ennast vaimselt liiga ära ja lõpuks mandud ja ei erine sugugi lambakarjast. Üks ring kogu seoste ahelas seiskub, siis liigu edasi teise ringiga, lõpuks jõuad ringini, mis liidab kokku seoste abil esimese ja teise ning saad jälle midagi lahendatud ehk õpid mõistma. Sõna mõistma on sõnast mõistatus ja mõistatust ei lahenda ilma seoseid leidmata. Flower of Life!!!

● Magna Carta - ka üks väga valesti mõistetud teema. On üks film Robin Hood'st, kus on tõde päevavalgele selle kohta toodud metoodikal nagu rusikas silmaauku. Aga inimesed ei näe, ei kuule, sest film on meelelahutus ju. See kokkulepe sõlmiti päris hea trikina. Kuningas tagas oma heakskiidu pööbli silmis sellega ja ka klannide juhid tagasid oma heakskiidu sellega pööbli silmis. Reaalselt oli see dokument ellujäämise kokkulepe kuninga ja klannide liidrite vahel ja sõnade mänguga lollitati pööbel ära ehk pandi uskuma, et ka nemad on nüüd priid orjusest.
Eesti riigi Magna Carta on põhiseadus! Mis asi on põhiseadus? Ettevõtte põhikiri ehk loomise alusdokument. Kui kaks ettevõtet ühinevad, luuakse uus põhikiri. ehk Magna Carta puhul sõlmisid kuningas ja klannide juhid ärilise kokkuleppe ja Magna Carta on selle kokkuleppe alusdokument, mida saab täiendada hiljem seadustega, määrustega.

● Mereseadus, U.C.C., postiteenus, passport ja ka muidu palju kiidetud ja samas ka laidetud : Mark-kishon: Christopher. ja mis on neil ühist. Lisan siia ka juurde veel Argo ja Evelin'i.
Termin mereseadus sai alguse laevadelt. Laev on aluse kapteni territoorium ja sellel kehtivad kapteni kehtestatud reeglid. Täielikult loogiline.
U.C.C. on rahvusvaheline ärikoodeks, ilma selleta tuleks sul iga koostööpartneriga luua uus reeglistik ja tuleks luua ka reeglistik nendega, kelle hallatavat territooriumi kasutad transiidiks. Need, kellel siin on oma ettevõtted, kasutavad ikkagi seda koodeksit. Siin on üks konks asjal. Niikaua kui teie ettevõte pole otse registreeritud City of London alla, olete kohustatud sõltumata enda staatusest alluma kohalikul territooriumil kehtivatele seadustele, mis on omakorda seotud ikkagi U.C.C.'ga - seega ei saa teist mitte keegi väita, et ei ole seotud sellega!
Postiteenus - see on ka äri ja samamoodi seotud U.C.C.'ga. Tahate ennast lahti siduda, siis ei tohiks te kasutada ei postmarke ega ka postiteenust oma dokumentide jms saatmiseks!

● Passport - läbipääsuluba. Näitena: Sul on oma hallatav territoorium, millel on aed ja väravad. Keegi soovib sinu territooriumilt läbi minna, siis vajab ta sinult luba. Tõestuseks vormistad dokumendi, kus on kirjas esmatähtsal kohal ID ehk territooriumi läbija identiteet. Vasturääkijatele küsimus: Kas sa lubaksid päriselt läbida kellegil oma territooriumi ilma, et sa teaksid kellega on tegemist ehk laseksid läbi anonüümse kehastuse? Vaevalt! Kui mingi kuritegu toime pannakse sel ajal, siis mille alusel sa kohut mõistad ja kelle üle?!?

● Ja siis Argo ja Evelin ning ka : Mark-kishon: Christopher. - Nad on teinud seda, mida olen teinud ka osaliselt mina ja on teinud ka päris eliidis olevad ja need on kõik seotud U.C.C.'ga ja ei pääse sellest U.C.C.'st ka ei üle ega ümber CLC. Nutke või naerge, aga see on loll jutt, et 100% süsteemi vabalt saate elada. Ärge kasutage siis mitte midagi, mis on loodud süsteemi kuulujate poolt - ei autosid, ei teid, ei kaubandust. Toimetage 100% üksi ja ärge abi paluge ja ärge kasutage ka abi väljastpoolt oma perekonda!

Antud teema veebileht https://livelifeclaim.org/

Enese vabaks deklareerimine - Kaanonit

Kolmas võimalus on mulle isiklikult väga võõras kuid see tundub ka olevat üks võimalusi mis üsnagi tõenäoliselt tundub olevat samasugune kui LLC teed minna.

Uurida tuleb kaanoneid mida ka ajab elusmees martin. Tal on olemas oma youtube kanal mille link siin all lõpus ning temalt saate ka rohkem infot tema teistele gruppidele.

Antud võimalus tundub toimivat hästi venemaal kui jälgida sealseid videosid milledele mõnedele leiduvad ka siit lehelt lingid.

Elusmees martin youtube https://m.youtube.com/@elusmeesvoitepoordudamarti2560

Clc teema jätk

Kuidas täita, tellida Common Law Court sertifikaate, passe, kaarte.

BC • Birth Certificate

Logi sisse oma CLC kontole ja ava  link: https://www.commonlawcourt.com/blog/deeds/birth-certificate

Birth Name*  - sinu nimi sünnitunnistuselt. Võid kirjutada kas ainult eesnime või Eesnime või Eesnime Perekonnanime (naistel nn neiupõlvenimi).
Email Address* - toimiv meiliaadress, mis jääb kasutajanimeks

Sex*- valid rippmenüüst kas mees - MALE, või naine - FEMALE

Place of Birth* - sünnikoht (linn või maakond vms)
Date of Birth* - sünni kuupäev, vali kalendrist kuupäev ja aasta
Time of Birth* - sünni kellaaeg. Kui ei tea, kirjuta lahtrisse n/a
Fathers Name* - isa nimi
Fathers Date of Birth - võib tühjaks jääda
Fathers Address when Child was Born* - isa elukoht, kui sa sündisid, küla või linna täpsusega
Mothers Name* - ema nimi
Mothers Date of Birth - võib jääda tühjaks
Mothers Address when Child was Born* - ema aadress, kui sa sündisid
Name of Individual Submitting Information* - sinu (praegune) deklareeria nimi

Ja vajuta SUMBIT ning kui dejlaratsioon on rahuldatud saad meilile teate ja näed seda oma konto all.

FC • Fictious Name

Logi sisse oma CLC kontole ja ava link:
https://www.commonlawcourt.com/blog/deeds/fictitious-names

Fictitious Name to be Registered* - siia kirjutad oma nime (eesnimi ja perekonnanimi) TRÜKITÄHTEDEGA (nagu passis on). See on valitsuse loodud juriidiline isik, mis kuvatakse teie juhiloal, passil ja pangakaardil jne. Sisestage pealkiri ja nimi suurtähtedega.

Email Address* -  sinu meiliaadress

House Number and Street* - sinu kodune aadress (tänav, maja number -  korteri number)

OWNER/S DETAILS

City * - linn

Postcode * - postiindeks


Region for Principal Place of Business* - 
piirkond, kus tegutsed - nii laias ulatuses kui soovid, näiteks elukoha linn või maakond või vald või küla või riik.
Enter the name and address of the individual claiming ownership, or in the case of a joint application (e.g. parents claiming ownership of a child) submit details for both sinu kui elusa mehe/naise andmed, kes võtab fiktsiooni enda omandisse:
First Name: sinu eesnimi (kas kõik väiksed tähed või esimene suurtäht)

Surname*  - perekonnanimi, samamoodi kui eesnimi kõik väikesed tähed või esimene suurtäht.

Middle Initials - kolmas/ keskminenimi, ei ole kohustuslik.

Address* - uuesti sinu aadress
City Two* - linn kus asud ise hetkel
Post Code*  - postiindeks

Vahepealset osa (Below for joint registration) täidad juhul, kui mõlemad lapsevanemad teevad ühise taotluse oma lapse kohta. Siia tuleb siis sisestada teise lapsevanema andmed.

Birth Certificate Registration Number*  - siia sisesta oma CLC sünnitunnistuse registreerimise number (BC /20 / ........)

Signature of Owner* - sinu nimi,  nagu sa seda kirjutad (kas eesnimi:perekonnanimi või eesnimi või Eesnimi)

Tel / Mob Number* - telefoninumber (vajatakse ainult selleks kui tekkib kiireid küsimusi kontakteerumiseks.)
Email Address* - meiliaadress

Ja siis klõpsa andmete edastamiseks SUBMIT.

Kui sinu fiktsiooni omandamise taotlus on CLC andmekogusse kantud, saad selle kohta meili peale teate. Nüüd on sul soovi korral võimalus endale CLC kaart tellida.

CLC passi tellimine

CLC passi vajad reisimiseks teistesse riikidesse ning võid kasutada ka kui on tarvis vaja enda elusa mehe/naise staatust või kuulumist CLC alla kellelegi tõendada, nt suhtlemisel AS riigiasutustega, AS politseiga jne.

Kui pole plaanis reisida siis piisab täiesti aint CLC kaartist tõestamiseks. Kaart on ka odavam kui pass. Pass maksab 68 cruinni + 10 cruinni saatmis kulud.

Seda saad (passi ja/või kaarti) teha alles siis, kui oled CLC alla kirja pannud oma sünni ning võtnud enda omandisse oma fiktsiooni ning saanud selle kohta ka kinnituse, sest mõlemad sissekande numbrid on avalduse täitmisel vajalikud.

Logi sisse oma CLC kontole, mine lingile https://commonlawcourt.com/blog/deeds/clc-passport

First Name* - sinu elusa mehe/naise eesnimi. 

Surname* - sinu elusa mehe/naise eesnimi.

Date of Birth * - sünnikuupäev

Address * - aadress kus elad(sellele aadressile saadetakse pass)

Country * - maa kus elad (näiteks eesti)

Postcode * - posti indeks

E-Mail Address * - sinu e-posti aadress (sellele saadetakse teated ja passi jälgimise kood kui postitatakse)

Birth Certificate Reference Number * - sinu sünnitunnistuse kande number (BC / 22 / .......)

Fictitious Name Reference Number * - sinu fiktsioni kande number (FC / 22 / .......)

Upload Photo* - lae üles oma pilt. (Võid teha mobiiliga, pilt peaks olema nii palju arusaadav, et suudad ennast tuvastada! Ei ole sellised nõudeid kui süsteemi passile, otse vaade, piisav valgus)

Ja klõpsa Add to card nuppu. Järgmisel lehel vaata üle andmed ja teosta makse. Makse saad teostada omades cruinn kontot. Leiad selle aadressilt  https://clc-currency.uk/ sinna saad sisselogida samade andmetega nagu Common Law Court kontole. (saad ühe postikulu eest tellida kuni 3 kaarti, ka erinevatele mehele/naisele(aga ühele postiaadressile)).

Juhul kui mingil põhjusel maksmine cruinnides ei õnnestu siis saada common law court veebilehel contact vormikaudu neile teade ja ilmselt saadetakse sulle selle süsteeme panga rekvisiidid tasumiseks. Kogemus on oma ühe tutavalt ja oma silmaga näinud.

CLC kaardi tellimine

CLC kaarti on tarvis ainult siis, kui on vaja enda elusa mehe/naise staatust või kuulumist CLC alla kellelegi tõendada, nt suhtlemisel AS riigiasutustega, AS politseiga jne. Seda saad teha alles siis, kui oled CLC alla kirja pannud oma sünni ning võtnud enda omandisse oma fiktsiooni ning saanud selle kohta ka kinnituse, sest mõlemad sissekande numbrid on avalduse täitmisel vajalikud.

Logi sisse oma CLC kontole, mine lingile https://www.commonlawcourt.com/blog/deeds/common-law-court-card

Common Law Name* - sinu elusa mehe/naise nimi. Levinud kirjapilt on kas Eesnimi Perenimi või eesnimi:perenimi või eesnimi.
Enter Your Birth Reference No* - sinu sünnitunnistuse kande number (BC / 22 / .......)

Fictitious Name to be Registered * - sinu fiktsiooni nimi ehk nimi sellel kujul, nagu see passis on ehk EESNIMI PERENIMI.

Fictitious Name Reference Number * - sinu fiktsioni kande number (FC / 22 / .......)

Country of Birth * - kirjuta sinna sünnimaa kus oled sündinud (näiteks eesti) 

Select Required Card* - vali rippmenüüst International.

Upload Photo* - lae üles oma pilt. (Võid teha mobiiliga, pilt peaks olema nii palju arusaadav, et suudad ennast tuvastada! Ei ole sellised nõudeid kui süsteemi passile, otse vaade, piisav valgus)

Ja klõpsa Add to card nuppu. Järgmisel lehel vaata üle andmed ja teosta makse. Makse saad teostada omades cruinn kontot. Leiad selle aadressilt  https://clc-currency.uk/ sinna saad sisselogida samade andmetega nagu Common Law Court kontole. (saad ühe postikulu eest tellida kuni 3 kaarti, ka erinevatele mehele/naisele(aga ühele postiaadressile)).

 

KINNITA OMA ELAVA MEHE/NAISE STAATUS

The Common Law Court on loonud rahvusvahelise andmebaasi kõigi elusate meeste ja naiste registreerimiseks. Esitades oma sünnideklaratsiooni, kinnitad oma eksistentsi.

Praegusel hetkel on ainus märge Sinu eksistentsist vaid seaduslik fiktsioon, mille riik on pookinud Sinu külge. See omakorda tähendab seda, et allud automaatselt riigi reeglistike alla. Oma sünni registreerimisega Common Law Court alla tekib sulle veel üks võimalus, kas jääda seaduses ette nähtud süsteemi alustele või olla tavaõiguse kohtu alluvuses ja jurisdiktsiooni all.